logo
עקשת גלעד פנסיה

מחיר שיעור נהיגה


עלות שיעור נהיגה. כורכום אלטמן. מחירי שיעורי הנהיגה אינם מפוקחים על ידי הרשויות מאז תחילת שנות ה- ובהתאם לכך ישנה תחרות רבה על הנהג המתחיל. באזורי המרכז המחירים יהיו יקרים יותר מאשר בפריפריה. המחיר של שיעור אחד, נע בין 130 ש" ח ל- 170 ש" ח ולכן אם תבצעו הכפלה של מספר השיעורים המינימאלי הנדרש ( 28) לעלות של שיעור, תוכלו לראות כי המחיר הזול יעמוד על 3, 640 ש" ח לכל תהליך הלימוד, בעוד מחיר גבוה עשוי להיות 4, 760 ש" ח. עלות שיעור ממוצע בן 45 דקות הוא בממוצע בין 130 ל- 170 ₪.

שיעור נהיגה עולה בין 120 – 200 ₪ לשיעור. המחיר הוא בעבור שיעורי נהיגה על רכב ידני. מהי עלות חידוש רישיון נהיגה? מחיר שיעור נהיגה על רכב פרטי – עד 40 דקות – ש" ח מחיר טסט פנימי של ביה" ס לנהיגהש" ח אגרת טסט חיצוני נכון לשנת – 138 ש" ח בדיקת ראייה עבור רשיון נהיגה – 20- 50 ש" ח אגרת מבחן תאוריה ( מבחן נהיגה עיוני) – 63 ש" ח ( באילת 54 ש" ח) שיעורי נהיגה באופנוע מחיר שיעור נהיגה על אופנוע – עד 40 דקות – ש" ח אגרת טסט מעשי על אופנוע – 67 ש" ח. כיום אין כל כך הבדל בין מחיר שיעור נהיגה על רכב ידני לאוטומט, והעלות תלויה בעיקר במורה שתבחרו ובאזור בו אתם לומדים. חידוש רישיון נהיגה עולה 433 ₪ לעשר שנים. מחיר שיעור מחיר שיעור נהיגה נהיגה ממוצע הוא 160 ₪. כמה עולה שיעורי נהיגה? שיעור נהיגה ארוך יותר או כפול, כמובן יעלה יותר באופן יחסי. בהמשך תוכלו לראות מחירון מפורט וכן, גם סיכום כמה יעלה לכם ללמוד נהיגה מ- א' ועד ת'. מחיר שיעור נהיגה של 40 דקות עולה בממוצע בין 120 ₪ ל- 200 ₪.

באזור בארץ ובמוניטין וותק המורה. סוג רכב וטווחי מחירים רכב פרטי שיעור נהיגה על רכב פרטי עד 40 דקותש" ח טסט פנימי לפני המבחן המעשיש" ח אגרת טסט חיצוני - 138 ש" ח מבחן שליטה - 68 ש" ח אגרת מבחן נהיגה עיוני ( תאוריה) - 63 ש" ח ( באילת 54 ש" ח) אופנוע שיעור נהיגה על אופנוע עד 40 דקותש" ח אגרת טסט חיצוני על אופנוע - 66 ש" ח רישיון למשאית. ובכן, מחיר שיעור נהיגה באורך של כ- 40 דקות עולה כ- 140 ש" ח בממוצע, כאשר הטווח נע ביןש" ח. כלומר במידה ואדם לוקח כמות מועטה יחסית של 30 שיעורי נהיגה, הדבר יעלה לו 4, 500 ₪ במצטבר. בעבור רכב אוטומט לרוב המחיר יהיה זהה, אך ישנם מורי נהיגה אשר גובים כ- 10 ש" ח יותר בעבור שיעורי נהיגה על אוטומט.


Contact: +13 (0)3765 421935 Email: [email protected]
נרקיסיסטי